0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo khói quang chống bụi IP40 Model: EVC-P Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo khói quang loại tia kép chống nước chống bụi IP42 Model: EVC-DP Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo khói quang Model: 2KH2-LS Chủng loại 2 Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói quang có mạch chặn IS, chống nước chống bụi IP42 Model: EVC-PY-IS Hãng Nittan Nhật bản/G7

Bộ đầu báo cháy dạng ống bao gồm bộ phận ống bắt đầu báo và ống nối venturi Model UG-3 DUCT PROBE Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo khói tia tự động hiệu chỉnh bằng motor khoảng cách tia 50m chống nước chống bụi IP54 Model: FIRERAY5000 Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo khói tia tự động hiệu chỉnh bằng motor khoảng cách tia 100m IP54 Model: FIRERAY5000100 Hãng Nittan Nhật bản/G7