0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo khói quang chống bụi IP40 Model: EVC-P Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo khói quang loại tia kép chống nước chống bụi IP42 Model: EVC-DP Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: 2KH2-LS, chủng loại 2, LED hiển thị, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói quang có mạch chặn IS, chống nước chống bụi IP42 Model: EVC-PY-IS Hãng Nittan Nhật bản/G7

Bộ đầu báo cháy dạng ống bao gồm bộ phận ống bắt đầu báo và ống nối venturi Model UG-3 DUCT PROBE Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo khói tia tự động hiệu chỉnh bằng motor khoảng cách tia 50m chống nước chống bụi IP54 Model: FIRERAY5000 Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo khói tia tự động hiệu chỉnh bằng motor khoảng cách tia 100m IP54 Model: FIRERAY5000100 Hãng Nittan Nhật bản/G7