0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo gas (LPG) tại chỗ, báo động rò rỉ bếp gas Model XH-215 - Hãng New Cosmos Nhật bản

Đầu báo khói tại chỗ, không có tiếp điểm tín hiệu  đầu ra (DC3V), có đèn LED hiển thị, Model KRG-1D Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói tại chỗ, có tiếp điểm tín hiệu đầu ra (DC9V), có đèn LED hiển thị Model KRG-1AP Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiêt tại chỗ, không có tiếp điểm tín hiệu  đầu ra (DC3V), có đèn LED hiển thị, Model CRG-1D Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt tại chỗ  có tiếp điểm tín hiệu đầu ra (DC9V), có đèn LED hiển thị, Model CRG-1AP Hãng Nittan Nhật bản