0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo khí CO loại thường với các tế bào điện hóa điện hóa IP65 lấy nguồn trên loop Model RGRCO Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo khí cháy nổ loại xúc tác kèm hộp nhựa bảo vệ IP65 Model TS292KG/M/X Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo khí cháy nổ loại xúc tác kèm hộp bảo vệ chống nổ Model TS293KG/M/X Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo khí cháy nổ loại xúc tác Pellistor kèm hộp nhựa bảo vệ IP65 Model TS292PG/M/I/B Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo khí cháy nổ loại xúc tác Pellistor kèm hộp bảo vệ chống nổ và hợp chuẩn EEx chống nổ Model TS293PG/M/I/B Hãng Nittan Nhật

Đầu báo khí cháy nổ và khí công nghiệp loại xúc tác Pellistor kèm hộp nhựa bảo vệ IP65 Model TS292PX Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo cháy nổ và khí công nghiệp loại xúc tác Pellistor kèm hộp bảo vệ chống nổ và hợp chuẩn EEx chống nổ Model TS293PX Hãng Nittan

Đầu báo cháy nổ và khí công nghiệp loại xúc tác Pellistor kèm hộp bảo vệ chống nổ và hợp chuẩn EEx chống nổ Model TS293PX-S Hãng