0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Dòng hoạt động thấp 10mA, loại thường hoặc chống nước, tiêu chuẩn UL Mỹ,  Model Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EVCA-AP-H, lắp trong nhà hoặc ngoài trời, 33 giọng, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EVCA-AP-MH-H(R), nhỏ gọn thẩm mỹ, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đèn báo cháy khu vực tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản.G7

Model PL-30R4 (đèn bóng 2W) PL-R4-LED (đèn LED 0.5W, 8.5 mA), tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model EVCA-AP-S Lắp trong nhà và EVCA-AP-SWP lắp ngoài trời chống thời tiết, tiêu chuẩn UL Mỹ.  Hãng Nittan Nhật bản/G7

Cài đặt 4 chế độ sáng, tiêu chuẩn UL và nhiều tiêu chuẩn Mỹ khác, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Cài đặt 4 chế độ sáng, tiêu chuẩn UL và nhiều tiêu chuẩn Mỹ khác, Hãng Nittan Nhật bản/G7

12