0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo khói quang chống nổ  Model: FLS-02E Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt gia tăng (loại 1 đầu báo) chống nổ  Model: 2TC-E1 Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt gia tăng (loại 2 đầu báo) chống nổ  Model: 2TC-E2 Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt cố định 600C ~ 1500C chống nổ (đế liền) Model: FFH-2E-060 (070/080/090/100/120/150) Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo lửa IR chống nổ chống nước chống bụi chống dầu mỡ Model: 1RB1-EW Hãng Nittan Nhật bản