0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo nhiệt gia tăng chống nước, chống hơi acid, chống hơi kiềm (đế liền) Model: 2SL-LHCW Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt cố định, chống nước, chống hơi acid, chống hơi kiềm (đế liền) Model: TCL-60LHCW (60°C) và 1CL-70LHCW (70°C) Hãng Nittan

Đầu báo nhiệt cố định chống hơi acid (đế liền)  Model: 27027-1-070  (70°C)  27027-1-150 (150°C)  Hãng Nittan Nhật bản