0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Chuông báo cháy 6” (Ø150mm) 30mA  Model NMB-06 Hãng Nittan Nhật bản/G7

Treo tường, mầu đỏ, tiêu chuẩn EN Châu Âu  - Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model BANSHEE EXCEL CH - DEEP BASE, mầu đỏ, đế sâu,  tiêu chuẩn EN Châu Âu  - Hãng Nittan Nhật bản/G7

Chuông báo cháy chống thời tiết Model BDW-6-24-14  Hãng Nittan Nhật bản

Bộ còi đèn kết hợp báo cháy ngoài trời, lấy nguồn từ tủ trung tâm hoặc nguồn riêng Model SA100/24 Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model BD-6-24-11, mầu đỏ, dòng 0.01A, 90dB @ 1m, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Còi báo cháy điện động Model NU2-50RD2H Hãng Nittan Nhật bản

Còi báo cháy điện động Model EL/7R Hãng Nittan Nhật bản/G7