0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Cấu hình hệ thống báo cháy địa chỉ (KFI) - Dass Hàn quốc  

Cấu hình hệ thống báo cháy thông minh hỗn hợp thường và địa chỉ bao gồm:
- Tủ trung tâm báo cháy thông minh hỗn hợp thường và địa chỉ DPA Series
   + Model DK-PA-16-1: 16 vùng báo cháy thường và 1 loop địa chỉ (127 địa chỉ)
   + Model DK-PA-16-2: 16 vùng báo cháy thường và 2 loop địa chỉ (254 địa chỉ)
   + Model DK-PA-32-1: 32 vùng báo cháy thường và 1 loop địa chỉ (127 địa chỉ)
   + Model DK-PA-32-2: 32 vùng báo cháy thường và 2 loop địa chỉ (254 địa chỉ)
   + Model DK-PA-48-1: 48 vùng báo cháy thường và 1 loop địa chỉ (127 địa chỉ)
   + Model DK-PA-48-2: 48 vùng báo cháy thường và 2 loop địa chỉ (254 địa chỉ)
   + Model DK-PA-48-3: 48 vùng báo cháy thường và 3 loop địa chỉ (381 địa chỉ)
   + Model DK-PA-48-4: 48 vùng báo cháy thường và 4 loop địa chỉ (508 địa chỉ)
   + Model DK-PA-64-1: 64 vùng báo cháy thường và 1 loop địa chỉ (127 địa chỉ)
   + Model DK-PA-64-2: 64 vùng báo cháy thường và 2 loop địa chỉ (254 địa chỉ)
   + Model DK-PA-64-3: 64 vùng báo cháy thường và 3 loop địa chỉ (381 địa chỉ)
   + Model DK-PA-64-4: 64 vùng báo cháy thường và 4 loop địa chỉ (508 địa chỉ)
- Các loại đầu báo địa chỉ:
   + Đầu báo khói địa chỉ Model DK-A101
   + Đầu báo nhiệt cố định địa chỉ Model DK-A102
   + Đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ Model DK-A103
- Các loại đầu báo thường:
  + Đầu báo khói quang Model : DK-1122
  + Đầu báo nhiệt cố định 70ºC Model : DK-1128
  + Đấu báo nhiệt gia tăng Model : DK-1129
- Các thiết bị cảnh báo loại địa chỉ (chuông, đèn, nút ấn địa chỉ)
- Các thiết bị cảnh báo loại thường (chuông, đèn, nút ấn)

 
   

Tiêu chuẩn KFI Hàn quốc
Nhà SX: Hãng DASS Hàn quốc
Giá: Xin liên hệ (024) 362 48 362 hoặc 0913.20.5.5.10