0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Cấu hình hệ thống báo cháy địa chỉ Loại R (KFI) - Dass Hàn quốc  

     Cấu hình hệ thống báo cháy thông minh địa chỉ Loại R bao gồm:
- Tủ trung tâm báo cháy thông minh địa chỉ màn hình cảm ứng loại R  Model: DK-R100 hoặc DK-R50
- Tủ cấp nguồn ngoài Model DK-R100-A1
-  Các loại module địa chỉ
   + Module 2 đầu vào 2 đầu ra Model DK-R100-B1
   + Module 4 đầu vào 3 đầu ra Model DK-R100-B2
- Nút ấn điều khiển bằng tay:  để mở van chữa cháy Model DK-R100-C1, để kích hoạt hệ thống chữa
cháy và hút khói Model DK-R100-C2, để kích hoạt hệ thống chữa cháy từ tín hiệu công tắc áp lực
Model DK-R100-C3
- Các loại đầu báo địa chỉ:
   + Đầu báo khói analogue LED,  Model :DK-R101
   + Đầu báo nhiệt cố định analogue LED Model :DK-R102
- Các loại đầu báo thường: 
   + Đầu báo khói quang Model : DK-1122
   + Đầu báo nhiệt cố định 70ºC Model : DK-1128
   + Đấu báo nhiệt gia tăng Model : DK-1129
- Các thiết bị cảnh báo loại thường (chuông, đèn, nút ấn)           

        

Tiê
u chuẩn KFI Hàn quốc
Nhà SX: Hãng DASS Hàn quốc  
Xin liên hệ (024) 362 48 362 hoặc 0913.20.5.5.10