0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Hộp bảo vệ Module IP56 và IP43 Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model KH-24, dùng cho đầu báo Nittan, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Máy in ảnh nhiệt Model DPU-414 cho hệ thống báo cháy địa chỉ Hãng Nittan Nhật bản

Bộ cách ly ngắn mạch đa dụng lắp trên đế đầu báo Model: ISOBASE  Hãng Nittan Nhật bản/G7

Bộ cách ly ngắn mạch đa dụng lắp trên mạch vòng Model: ISOBOX  Hãng Nittan Nhật bản/G7

Bộ cách ly ngắn mạch lắp trên đế đầu báo hoặc module Model: SCI Hãng Nittan Nhật bản/G7

Bộ cách ly ngắn mạch lắp trong hộp riêng, lắp vào mạch vòng  Model: SCI Hãng Nittan Nhật bản/G7

Bộ cài địa chỉ cho đầu báo địa chỉ  Model: MTM-E Hãng Nittan Nhật bản/G7