0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model BOX-3 (IP56) và BOX-1 (IP43), tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model KH-24, dùng cho đầu báo Nittan, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Máy in ảnh nhiệt Model DPU-414 cho hệ thống báo cháy địa chỉ Hãng Nittan Nhật bản

Model ISOBASE, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: ISOBOX, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model SCI, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model SCI, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Bộ cài địa chỉ cho đầu báo địa chỉ  Model: MTM-E Hãng Nittan Nhật bản/G7