0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Dùng cho thiết bị báo cháy địa chỉ Nittan Spera, tiêu chuẩn UL Mỹ Model Hãng Nittan Nhật bản/G7

Các loại đế đầu báo cháy khói nhiệt địa chỉ và thường UL, Model: EVA Hãng Nittan Nhật bản/G7

Bộ hút cửa từ  lực hút 25/50kg Model: FE350 Hãng Nittan Nhật bản/G7

Bộ hút cửa từ  lực hút 50kg Model: FE/3050SP Hãng Nittan Nhật bản/G7