0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Máy in ảnh nhiệt Model DPU-414 cho hệ thống báo cháy địa chỉ Hãng Nittan Nhật bản

Model ISOBASE, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: ISOBOX, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model SCI, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model SCI, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model AS-ABS, 16 giọng báo cháy 1 giọng báo động, 82dB tại 1m, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đèn báo cháy kết nối vào đầu báo địa chỉ Model RFP/L Hãng Nittan Nhật bản/G7

Bộ còi đèn kết hợp cảnh báo cháy kết nối vào đầu báo thường hoặc đầu báo địa chỉ Model RFP Hãng Nittan Nhật bản/G7

12