0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Máy in ảnh nhiệt Model DPU-414 cho hệ thống báo cháy địa chỉ Hãng Nittan Nhật bản

Bộ cách ly ngắn mạch đa dụng lắp trên đế đầu báo Model: ISOBASE  Hãng Nittan Nhật bản/G7

Bộ cách ly ngắn mạch đa dụng lắp trên mạch vòng Model: ISOBOX  Hãng Nittan Nhật bản/G7

Bộ cách ly ngắn mạch lắp trên đế đầu báo hoặc module Model: SCI Hãng Nittan Nhật bản/G7

Bộ cách ly ngắn mạch lắp trong hộp riêng, lắp vào mạch vòng  Model: SCI Hãng Nittan Nhật bản/G7

Còi báo động cháy lắp trên đế đầu báo địa chỉ hoặc lắp trên tường 16 giọng báo cháy 1 giọng báo động    Model AS-ABS Hãng Nittan

Đèn báo cháy kết nối vào đầu báo địa chỉ Model RFP/L Hãng Nittan Nhật bản/G7

Bộ còi đèn kết hợp cảnh báo cháy kết nối vào đầu báo thường hoặc đầu báo địa chỉ Model RFP Hãng Nittan Nhật bản/G7

12